Kilifi, Kenia

Projectleiders: Sulinka Eerdmans-Dubbelt, Bea Visser

In 2014 is de RDN gestart met een project in Kilifi district, Kenia. Een samenwerkingsproject met het lokale districtsziekenhuis met als doel: het opsporen, behandelen en begeleiden van non communicable diseases (NCD`s) in casu voornamelijk diabetes en hypertensie.

De incidentie van non communicable diseases in Afrika, ten zuiden van de Sahara, neemt spectaculair toe. Verklaringen hiervoor zijn o.a. de snelle urbanisatie, de overgang naar een westerse stijl van leven en gebrek aan beweging. NCD `s vormen een enorme bedreiging : >40% van de populatie heeft hypertensie.

Kilifi ligt aan de kust , halverwege tussen Mombasa en Malindi. Het is een arme regio, meer dan twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In Kilifi district is een hospitaal. In dit ziekenhuis wordt elke woensdag door de lokale medische staf een diabetes spreekuur gehouden. Er worden maximaal 40 patiënten “gezien”, de rest stuurt men naar huis. In het district zijn verder enkele health centers en dispensaries. Hier wordt deze zorg niet structureel aangeboden door gebrek aan kennis en medicatie alsmede te weinig geschoold personeel.

Gedurende een periode van 3 jaar zal RDN meewerken om een gespecialiseerd spreekuur op 5 verschillende locaties op te zetten. De staf van een locatie zal worden bijgeschoold opdat zij na afloop van het project dit spreekuur zelfstandig kunnen voortzetten. De medicatie die nodig is, is nu niet of nauwelijks beschikbaar. De RDN koopt de medicijnen bij MEDS in Nairobi, die vervolgens tegen kostprijs aan de patiënten worden verstrekt. De overheid, in casu het ziekenhuis, zal t.z.t de medicatieverstrekking (moeten) overnemen.

In de loop van het 3 jarig project zal ook een aanvang worden gemaakt met het structureel aanbieden van onderzoek naar baarmoederhalskanker met behulp van de VIA Villi methode.

Vanuit de basislocatie in Kilifi town vertrekt de RDN arts , samen met de lokale coördinator/chauffeur dagelijks naar een van de 5 aangewezen health centers en dispensaries. Het spreekuur begint doorgaans om 9 uur. Na behandeling van de patiënten uit de doelgroep worden ook de overige patiënten die zich op de poli melden behandeld. Iedereen > 40 jaar die gescreend wil worden voor diabetes en/of hypertensie kan zich melden. Thans ( maart 2015) zijn er 1500 registreerde patiënten die onze spreekuren bezoeken.