Schenkingen

Heeft u iets te vieren of wilt een actie opzetten om het werk van Rotary Doctors te ondersteunen? Dan kunt u contact opnemen met info@rotarydoctors.nl.  Wanneer men een schenking aan de stichting Rotary Doctors in the Netherlands via een notariële akte laat vastleggen voor vijf of meer jaren, zijn de jaarlijkse termijnen geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit noemt met een gift in de vorm van termijnen van lijfrente.

Rotary Doctors Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.