Projecten

Rotary Doctors werkt in de vorm van langjarige projecten. Na een aanvraag wordt op afstand een schriftelijke inventarisatie gemaakt, waarna een bezoek op de locatie volgt.

Een duidelijke vraagstelling en een duidelijk doel van de aanvrager die passen binnen de SMART-doelstellingen van Rotary Doctors zijn beslissend voor de acceptatie van een project dat altijd wordt voorafgegaan door een pilot.

Rotary Doctors legt naast curatief werk de nadruk op nascholing, training on the job. Een jaarlijkse inventarisatie aan de hand van de SMART criteria bepaalt hoe het project wordt voortgezet. Projecten worden gefinancierd door RDN en haar sponsoren.

Politieke stabiliteit, voldoende draagvlak en samenwerking met de lokale overheid, duidelijke inbreng van de lokale partner en de bevolking zijn medebepalend voor het slagen van het projectRDN gaat met name naar gebieden met een voldoend grote bevolkingsdichtheid, waar nog geen adequate zorg bestaat.

RDN werkt niet in conflictgebieden, en geeft geen noodhulp. Organisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn veel beter uitgerust voor deze taken. Onze (tand)artsen zijn alle vrijwilligers. Zij krijgen de reiskosten vergoed en een beperkte kostenvergoeding voor visa, vaccinaties e.d. (maximaal € 250 voor 6 weken).  Ook eventuele waarnemers in hun Nederlandse praktijk wordt door hen zelf bekostigd.

Lopende projecten

/door

Mbita, Kenia

In januari 2016 start daar een pilot voor een identiek project als Kilifi: non-communicable diseases als diabetes en hypertensie, naast de cervixscreening. Dit is een zeer geprotocolleerd programma, waar huisartsen voor 6 weken als vrijwilliger worden uitgezonden.
/door

Dental Ethiopië

Het project Kilifi loopt nu na de pilot ruim een jaar. Het richt zich op ziekten en aandoeningen waar bij de lokale gezondheidszorg tot nu toe weinig tijd of aandacht aan werd besteed: diabetes, hypertensie en de screening voor baarmoederhalskanker.
/door

Kilifi, Kenia

RDN is gestart met een pilot project in het Kilifi district, aan de oostkust van Kenia. Geen traditionele jeepline, zoals Rotary Doctors op andere plaatsen in Kenia heeft, maar een samenwerkingsproject met lokale gezondheidszorg aanbieders.
/door

Kisii, Kenia

Begin 2015 is er een oriënterend bezoek gebracht aan het Kisii Teaching & Referral Hospital in de stad Kisii in het westen van Kenia, niet ver van het Victoriameer.
/door

Dembi Dollo – Ethiopië

Dembi Dollo is een zeer arme streek in het uiterste westen van Ethiopië tegen de Soedanese grens aan. Evenals in Nekemte werkt Rotary Doctors Nederland (RDN) bij dit project samen met Nekemte Catholic Secretariat (NCS).

Afgesloten projecten

/door

Mpeketoni – Kenia, tandartsenproject

Met ingang van 1 juli 2012 is het Dental project in Mpeketoni noodgedwongen beëindigd. Hiermee komt na ruim 5 jaar een einde aan een in oorsprong zeer succesvol project. Begonnen in het wat afgelegen Baharini is het uitgegroeid tot een ruime, zelfstandige Clinic in de hoofdplaats Mpeketoni.
/door

Mpeketoni, Kenia

In 2006 is een project gestart het kustgebied in het oosten van Kenia, op het vaste land tegenover het eiland Lamu. Dit gebied maakt deel uit van een Settlement Schem.