Rotary Doctors Nederland (RDN) – specialisten en apothekers

De afgelopen jaren heeft er een transitie plaatsgevonden van klinische inzet bij gebrekkige gezondheidszorg naar ondersteuning van onderwijs en opleiding activiteiten van locale collegae. Wij brengen kennis en expertise en adviseren.

Voor deze uitdagende taken zijn ongeveer 30 Rotarians en andere vrijwilligers beschikbaar. In 2016 konden drie teams het Kisii Teaching and Referral Hospital (KTRH) in zuidwest Kenia bezoeken en zijn er twee bijeenkomsten geweest om de werkwijze met alle vrijwilligers af te stemmen. 2017 is echter een moeilijk jaar geweest waarin slechts één team uitgezonden kon worden. De redenen hiervoor waren de langdurige stakingen van eerst artsen en daarna verpleegkundigen, vanwege terechte ontevredenheid over niet nagekomen CAO afspraken met de overheid.

Verder hebben de verkiezingen voor een periode van onzekerheid en onveiligheid gezorgd. Gelukkig is de minister waar wij steeds mee te maken hebben gehad opnieuw benoemd. De teams worden steeds samengesteld uit twee vrijwilligers, waarvan één met eerdere ervaring ter plekke of elders in de derde wereld. De verblijfsduur is bij voorkeur 6 weken, de reis en onderkomen worden vergoed.

Een geldige BIG registratie is vereist voor de locale licentie. Er is vooral behoefte aan specialisten van de basis vakken, maar er is wel plaats voor de “kleine” en ondersteuenende specialismen. Er wordt bij de aanvang van het jaar naar een evenwichtige opbouw van de teams gestreefd, afhankelijk van de behoefte van het KTRH. De coördinatoren hopen het komend jaar weer vijf teams naar Kisii te kunnen sturen.

Bent u geinteresseerd in dit vrijwilligers werk dan kunt u voor meer informatie:

  • kijken op de RDN website,
  • de datum van de RDN “Nijkerk dag” in uw agenda noteren : 21 april 2018,
  • contact opnemen met de coordinatoren:

Marten van Wijhe, anesthesioloog: m.van.wijhe@kpnmail.nl, en
Klaas van Kralingen, longarts: dr.klaaswillem@gmail.com